top of page

ÜSKÜDAR HACI BEDEL CAMİİ

Yıl: 2020-21
Tür: Dini
Alan: 1.300 m2
İşveren: Kalyon Holding

Üsküdar'da yer alan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii'nin yenilemesinde temel prensiplerden ilki mevcut yapının ön ve yan avlularının kamusal alana açılmasını sağlayarak, önündeki meydan ile kademeli açık ibadet alanları yaratmak oldu.

Köşe parsel olmasının verdiği avantajla, genişletilen avlu ve son cemaat alanlarına geniş saçakların eklenmesi ile birlikte belediye meydanı ile beraber çalışan bir toplanma alanına dönüşeceği öngörüldü.

Kent yaşamının bir parçasına dönüşecek caminin minaresini de yeniden yorumluyor, iç mimaride soyutlanmış bir desen ile tezyinat etkisi yaratacak şekilde duvarları teşkil ediyoruz.

bottom of page