top of page

ÜSKÜDAR KAVSAR BABA CAMİİ

Yıl: 2020-21
Tür: Dini
Alan: 300 m2
İşveren: Kalyon Holding

Üsküdar Valide-i Atik’te, Kartal Baba Caddesi ile Çavuşdere Caddesi’nin kesişiminde bulunan Mustafa Kavsar Baba Cami, 1650’li yıllarda Kavsarazâde Mustafa Dede tarafından yaptırılmıştır. Tek minareli ve tek şerefeli olan bu camii, Kavsara Mustafa Efendi Camii olarak da bilinmektedir. Sepetçiler Şeyhi Mustafa Dede tarafından 1650’li yıllarda yaptırılan camii inşasından 58-60 yıl sonra torunu tarafından 1125 (1713) senesinde tamir edilmiştir. Zamanla harap olan mabet, yapımından yaklaşık 200 yıl sonra, Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan (öl. 1853) tarafından 1257 (1841) tarihinde ihya edilmiştir. Bunu belirten altı satır halinde hazırlanmış olan kitabe camiinin kapısı üzerinde iken, günümüzde kitabe minare kaidesi üzerindedir. Kitabe yazarı Şair Şeyh Muhtar Efendi’dir.

1998 yılında ise camii bugünkü şekliyle betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir.

Cami’nin yenileme projesi ve tasarımında, caminin ilk yapıldığı zamanda Tekke olması bağlamında, ahşap malzeme ve sade detaylar ile bir “ev hali” ve duygusu yakalanmak istenmiştir. Geleneksel mimariden ve tarihten biçimsel aktarımlardan ziyade, oranlara dikkat edilmiş, az malzeme ile ancak, incelikli yapısal detaylar ve soyutlanmış bir süsleme ile bir mekan kurgusu hedeflenmiştir.

bottom of page