top of page

KORDSA IT OFİS

Yıl: 2022
Tür: Ofis
Alan: 350 m2
Durum: İnşaat Devam
İşveren: KordSA

KordSA İzmit üretim tesisleri kampüsünde yer alan IT Türkiye ofislerinde, özellikle pandamı sonrasında oluşan yeni çalışma yöntemleri, uzaktan erişim ve büyüyen IT ekipleri sebebiyle bir yenilenme ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda eski ofislerin yıkılarak, fabrika üretim tesisleri içinde yeni mahallerin de eklenmesiyle, endüstriyel mekan kimliğinin korunduğu/hissedildiği bir kurguda ofisler tasarlanmıştır.

Açık ofis alanları, uzaktan toplantı imkanı veren Focus bireysel çalışma modülleri, homojen bir gün ışığı ve iç mekan aydınlatması, iç mekan peyzajı gibi çağdaş ofis bileşenleri de bu kapsamda mekan tasarımında yer almaktadır.

bottom of page