top of page

MERZİFON İŞ VE YAŞAM MERKEZİ

Yıl: 2018
Tür: Karma Kullanım
Alan: 8990 m2
Durum: Yarışma Projesi
İşveren: Merzifon Belediyesi

Proje alanı Merzifon İlçesi’nin ana ulaşım aksı üzerinde ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu, aynı zamanda Kara Mustafa Paşa Camii ve Bedesten’inin tarihsel ticari faaliyetlerinin devam ettiği alanda bulunmaktadır.Proje alanının kuzeyinde yer alan Kara Mustafa Paşa Camii ve Tarihi Ticaret Sit Alanı’ndan gelecek olan kamu/yaya/ticaret sirkülasyonunun yeni yapılacak iş ve Yaşam Merkezi içinden geçebilmesi ve yapının bu bağlamda geçirgen bir yapıya sahip olması amaçlanmıştır.
Proje içerisinde yer alan “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” de arsanın kuzeybatı köşesinin meydanlaştırılması ve basamaklar ile amfi düzeninde elde edilen “Çökük Avlu” ile Sit Alanından süregelen kamusal hareketin 1.Bodrum kata aksettirilmesi sağlanmıştır.Yapının ana kütlesel kararı, yoğun bir kullanım alanına sahip olan kompleksin Kara Mustafa Paşa Camii ve Ticari Sit Alanı yönünden yaklaşımda az katlı ve geçirgen, insan ölçeğinde bir kütle algısının sağlanması olmuştur. Bunu mümkün kılmak için Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Salon Mekanları 1.Bodrum katta konumlandırılmıştır. Bu sayede de yüksek tavan imkanına ihtiyaç duyan çok amaçlı salonun 1.Bodrum ve Zemin Katları kullanması sağlanmıştır.

bottom of page